Demoniczne lewactwo

Iluminaci Marks i Engels odnieśli sukces w ogłupianiu całych narodów, a ich DEMONICZNY manifest stał się okrutną rzeczywistością dla milionów nieszczęsnych ludzi.

0
506

Komitet UNESCO uznał dzieła Karola Marksa za bezcenne dla historii i cywilizacji. Za dokumenty o światowym znaczeniu historycznym uznany został „Manifest komunistyczny” i pierwszy tom „Kapitału”. Zdaniem UNESCO pisma niemieckiego myśliciela wywarły największy wpływ na ruchy socjalne na świecie. O przyjęcie dzieł Marksa na listę starały się Niemcy wspólnie z Holandią. Decyzja o wpisaniu obiektów na międzynarodową listę dziedzictwa dokumentacyjnego zapadła w południowokoreańskim Gwangju, gdzie obradowali eksperci programu „Pamięć Świata”.

Powyższy akapit jest informacją jak każda inna, ani ziębi ani grzeje. Można podejść do niej zupełnie obojętnie jednak biorąc pod uwagę fakt, że dzieła Marksa uznano za dokumenty o światowym znaczeniu historycznym należało by nieco rozszerzyć naszą wiedzę o tym KIM był Karol Marks, KTO go opłacał i CZYM są jego dzieła.

Opisując sylwetkę Karola Marksa nie będę poruszał spraw, które każdy może znaleźć w Wikipedii, zajmiemy się tu tematami naprawdę ciekawymi.

Karol Marks to tylko pseudonim prawdziwe imię i nazwisko naszego bohatera to Mordechaj Kiessel.

Pochodził ze zasymilowanej rodziny żydowskiej, pochodzenia aszkenazyjskiego. Temat Żydów Aszkenazyjskich dobrze przybliża artykuł Kim są współcześni Żydzi? (zachęcam do lektury).

Marks był wspierany finansowo przez członków Zakonu Iluminatów. Jego sponsorami byli Clinton Roosevelt i Horace Greely należący do założonej przez Iluminatów Bawarskich w Nowym Yorku masońskiej loży Columbia. Nota bene obaj panowie finansowali również największego rewolucjonistę Włoch Giuseppe Mazziniego, adresata słynnego listu napisanego przez Alberta Pika, w którym opisane są trzy wojny światowe niezbędne do wprowadzenia opartego o doktrynę Lucyfera Nowego Porządku Świata. Tu zachęcam do lektury artykułu Śnieżna kula Iluminatich.

Niewiele jest osób, które wiedzą, że Mojżesz Hess, opiekun i mentor Marksa miał związki z Iluminatami. To on wprowadził do Iluminatów Marksa i Engelsa.

5 lipca 1843 roku, w loży Le Socialiste w Brukseli, lider masonów Ragon przedstawił projekt rewolucyjnego planu działania, który później stał się “Manifestem komunistycznym”. Loża wysłała tę propozycję do najwyższej belgijskiej władzy masońskiej, Rady Najwyższej, i jednogłośnie zdecydowano przyjąć anarchistyczny program Ragona jako “zgodny z masońską doktryną odnoszącą się do kwestii społecznej, oraz że świat zjednoczony w Wielkim Wschodzie powinien realizować go wszelkimi możliwymi środkami”.

17 listopada 1845 roku Karol Marks został członkiem loży Le Socialiste. Na rozkaz masońskiego przywództwa w lutym 1848 roku opublikował “Manifest komunistyczny”.

Marks i Engels byli masonami 31 stopnia.

W 1847 roku Marks i Engels zostali członkami The League of Just Men (Liga Sprawiedliwych), jednej z iluminackich filii podziemnych.

Elita finansowa i Iluminaci potrzebowali odpowiedniej ideologii żeby zakamuflować ich aspiracje do władzy. Chcieli zrealizować pewne plany spiskowe i jednocześnie propagować ateizm. Robotnicy stali się “pożytecznymi idiotami” i można było zrobić z nich wspaniałymi ślepymi narzędziami, którymi, spodziewano się, można najskuteczniej manipulować. Żeby kontynuować zmowę w imieniu klas pracujących, musieli przygotować i sformułować wszelkiego rodzaju utopie komunistyczne i socjalistyczne. Hess i Marks mieli nadzieję wykorzystać zazdrość głupiego proletariatu, żeby wprowadzić piekło na ziemi, w którym rządził strach, cierpienie, terror i zdrada – komunizm.

“Manifest komunistyczny” opublikowano w Londynie. W nim Marks tylko dalej rozwinął idee przywódców Iluminackich, Adama Weishaupta i Clintona Roosevelta. Jednocześnie wykorzystał spiskowe doświadczenie utopijnego komunisty i Iluminata Francoisa Noela Babeufa (1760-1797), żeby wskazać drogę do socjalistycznej (iluminackiej) rewolucji.

Tym sposobem komunizm i socjalizm stały się zakodowanymi nazwami dla programu iluminatów, który miał zgasić wszelkie zasady moralne, w którym wszystko było dozwolone. Później Iluminaci zrobili wszystko by szerzyć nową religię, której prorokiem i apostołem miał być Karol Marks, a który napisał: “Europę straszy widmo – widmo komunizmu” (“Manifest komunistyczny”).

Przeciwko rywalizującym religiom Marks wymyślił slogan: “Religia jest opium dla ludu!”. Zaczął dziko propagować ideę, że stare społeczeństwo mogło się skończyć tylko “jednym sposobem – terroryzmem rewolucyjnym”.

W “Manifeście komunistycznym” Marks i Engels otwarcie oświadczyli, że żeby podbić świat należy użyć siły: “Klasy rządzące zadrżą przed nadchodzącą rewolucją komunistyczną!”, “Nasze cele możemy zrealizować tylko siłą obalając cały ustanowiony ład”.

W “Kapitale” (1867) Marks także napisał, że w działaniach socjalistycznych absolutnie konieczne jest podkreślenie potrzeby przemocy. Napisał: “Przemoc jest akuszerką, która pomaga nowemu społeczeństwu wydostać się z łona starego”.

Slogany takie jak “Robotnicy świata – łączcie się!” potrzebne były żeby armia ślepych pomogła Iluminatom zdobyć władzę, zanim ślepi zostaną obezwładnieni i w końcu zniewoleni – wszystko w imię “przynoszącego światło” komunizmu. Walka klasowa miała znieść wiele swobód obywatelskich i ułatwić zniknięcie wszystkich głębokich wartości kulturowych i kreatywności.

“Doktrynę” Marksa interesował tylko sposób w jaki praca fizyczna tworzy wartość. Natomiast nie uznawał twórczej myśli, o której mówi się, że w jeszcze większym stopniu kształtuje świat. W ten sposób dowodził każdemu spostrzegawczemu, że jego teorie miały dotknąć jedynie robotników i bezczelnie wykorzystać ich niedojrzałość intelektualną. Inteligentni i utalentowani, którzy tego nie zaakceptują, będą musieli zginąć.

Dla Iluminatów nieważne było czy produkty przemysłowe były potrzebne czy nie, i nieważne było czy proces produkcji szkodził środowisku. Gdyby ludzie nie mieliby pracy, a mieli czas na myślenie, niepohamowany reżim iluminatów mógłby być zagrożony.

Iluminaci Marks i Engels odnieśli sukces w ogłupianiu całych narodów, a ich DEMONICZNY manifest stał się okrutną rzeczywistością dla milionów nieszczęsnych ludzi.

Kiedy już poznamy te zdumiewające fakty, o których milczą encyklopedie, dojdziemy do wniosku, że lewactwo, którego oficjalnym prekursorem jest Karol Marks, a faktycznym Zakon Iluminatów Bawarskich dążący do przejęcia władzy nad światem i zapoznania ludzkości z czystą doktryną Lucyfera, sięga swoimi korzeniami bezpośrednio do Piekła. Dopiero teraz zrozumiemy lewacką, czyli demoniczną niechęć do wszystkiego co związane jest z chrześcijaństwem, a katolicyzmem w szczególności.

 

Mam nadzieję, że  powyżej udało mi się wykazać bezpośrednie związki między komunistyczną doktryną autorstwa Marksa i Engelsa, a satanistyczną sektą Iluminatów. Zastanówmy się jakie w związku z tym pojawiają się implikacje.

Komunizm wywodząc się wprost od Iluminatów, ma dokładnie takie same cele jak ci czciciele Lucyfera. W „Manifeście komunistycznym” Marks wprost przedstawił iluminackie plany dotyczące zniesienie prywatnej własności, rodziny, nacjonalizmu i patriotyzmu, prawa dziedziczenia, religii i wszelkiej moralności. Marks i Engels twierdzą wyraźnie, że rząd światowy musi zostać wprowadzony dla dobra robotników. Tymczasem to właśnie robotników wykorzystano jako ślepe narzędzia do realizacji głównych celów Lucyfera.

Skoro więc wszyscy pierwsi teoretycy lewactwa w mniejszym lub większym stopniu byli czcicielami Lucyfera, to całe lewactwo pochodzi wprost z szatańskiego podszeptu. Możemy więc zupełnie spokojnie na każdego lewaka patrzeć jak na człowieka, świadomie bądź nieświadomie, oddanego diabłu i walczącego o wprowadzenie w życie diabelskich ideałów, czytaj przygotowanie piekła na ziemi.

W tej sytuacji każdy choćby cień lewactwa w życiu publicznym oraz religijnym, uwaga Kościół Katolicki wcale nie jest wolny od tej demonicznej zarazy (w tym miejscu zachęcam do odsłuchania wykładu profesora Bogusława Wolniewicza

o groźbie schizmy w Kościele Katolickim), należy bezceremonialnie zwalczać. Misją każdego wolnego i zdrowo myślącego człowieka powinien stać się program dokładnie odwrotny od diabelskich założeń Iluminatów, a więc miła Bogu walka o:

  1. przywrócenie monarchii jako najbardziej uporządkowanej formy rządów;
  2. dbałość o własność prywatną i zasady dziedziczenia;
  3. przywrócenie patriotyzmu i ducha narodowego;
  4. przywrócenie szacunku dla życia rodzinnego i instytucji małżeństwa;
  5. dbałość o tradycyjną wiarę katolicką.

Do czego szczerze wszystkich zachęcam. Nie idźmy za demonicznym lewactwem w jakiejkolwiek formie ale przywróćmy do życia wszystkie te formy pożycia społecznego i religijnego, w które lewactwo uderza i usiłuje je zniszczyć. To jedyna i słuszna droga. Prośby Boga o wsparcie w tej walce, walce o Jego panowanie nad wszystkimi ludami świata.


na podstawie: www.stopsyjonizmowi.files.wordpress.com

więcej na temat: www.iluminaci.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here